Změna názvu společnosti

Datum: 1.1.2016
obrázek
Dovolujeme si tímto oznámit změnu názvu naší společnosti na JABLONEC PROPERTY HOLDINGS a.s.

Naše společnost mění název poslední době již podruhé, což je dáno postupnou restrukturalizací a rozvojem společnsoti. První změna byla čistě formální, navazovala na ukončení výroby a přesun některých aktivit ještě v působnosti bývalého vedení. Poslední změna je daná fůzí původní společnosti s dalšími. Vzniká tak ještě silnější a zdravější společost JABLONEC PROPERTY HOLDINGS a.s.