Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Datum: 9.3.2016
obrázek
Představenstvo společnosti JABLONEC PROPERTY HOLDINGS a.s. svolává valnou hromadu společnosti, která se bude konat 12. dubna 2016 v 10:00 v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., na adrese Betlémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1.

Představenstvo společnosti JABLONEC PROPERTY HOLDINGS a.s. se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, IČO 044 43 683, zapasné v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 20983 ("Společnost")

svolává valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat 12. dubna 2016 v 10:00 v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., na adrese Betlémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1.

Plný text pozvánky, pořad jednání a podklady jsou uvedeny v přiložených dokumentech.